+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดบ้านตามรอยพ่อเย็นศิระเพราะพระบริบาลโรงเรียนบ้านหนองเขียว+++

 ^^วันอาทิตย์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านตามรอยพ่อเย็นศิระเพราะพระบริบาลโรงเรียนบ้านหนองเขียว โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพะนอรา ดิแฮ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชกาลที่ 9 มาใช้ในโรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงาน, มูลนิธิต่าง ๆ จึงส่งผลให้ได้เป็นต้นเเบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลับหลาย ๆ โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / /ธีรธิดา  พรหมมาแบน, สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน