รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (ภาคเหนือตอนบน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off ประวัติศาสตร์ล้านนา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อที่มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ในครั้งนี้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

โอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานครู นักเรียน นวัตกรรมสังคมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย