สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมายและคดี

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมายและคดี (ระยะที่ 2 การทดลองใช้งานและการรับฟังความคิดเห็นและปัญหาในการดำเนินการ) ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พูล รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดผ่านระบบ VDO Conference สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะนิติกรจาก สพฐ.และคณะนิติกรจากสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน จำนวนทั้งหมด 39 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน