สพป.สมุทรสาคร – ประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๖”

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๖” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร ๒๕๖๖” และรายงานสถานการณ์การจัดเตรียมงานฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร