นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จำนวน ๒ ทีมการแข่งขัน ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ “อากาศยานทำภารกิจ” และรางวัลเหรียญทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ “รักษ์บางปะกง” ของการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ วิทยาศาสตร์อากาศยาน ระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๕ รายการ Thailand International Robot League ๒๐๒๒ โดยได้รับเกียรติบัตร จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมี ว่าที่ร.ต. ปรวีร์ ประจวบสุข และ นายภาณุวัตร จันทร์ดี เป็นครูผู้ฝึกซ้อม อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์