สพป.สกลนคร เขต 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายสถานศึกษา ผอ.รร.อนุบาลสกลนคร ผู้ปฏิบัติงานโครงการในพระราชดำริฯ และ ผอ.รร. ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) นำโดย นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา ผอ.รร.อนุบาลกุสุมาลย์ ประธาน กพด. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรดังกล่าว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/AgWTKkMxfxEkr41c8

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย