สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1