สพฐ.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย “พระองค์ดำในตำนานเคลื่อนทัพสู่นพบุรีศรีนครพิงค์ ประกาศกร้าวชาวล้านนา ฮักจ๊าด ฮักแผ่นดิน” โดยได้เกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน รวมทั้ง พันเอก (พิเศษ) วันชนะ สวัสดี หรือ ผู้พันเบิร์ด นักแสดงผู้รับบทพระนเรศวร จากเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการบ่มเพาะนักเรียนให้เกิดความรักชาติ เข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ตลอดจนได้รับทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะการเป็นพลเมือง ม.ร.ว.

ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม