สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รร.คุณภาพประจำตำบล/รร.คุณภาพ และรร.ทั่วไป

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รร.คุณภาพประจำตำบล/รร.คุณภาพ และ รร.ทั่วไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1