ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง

เวลา 08.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการโดยตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชน บ้านท่ากลางแจ้งจม ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมกิจกรรม White Zone โรงเรียน เอกปัญญา อำเภอสมเด็จ พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์