ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สพ.3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรีและลงแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี “ด่านช้างจูเนียร์ลีก” ครั้งที่ 9 เลกที่ 2 ประจำปี 2565 โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกอบจ.สุพรรณบุรี มอบหมาย
นายกฤษณะ ลิ้มประเดิม สจ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิด และลงแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมครูด่านช้าง กับทีมอาวุโสด่านช้าง สร้างความรักใคร่สามัคคี และขวัญกำลังใจแก่ครูอย่างยิ่ง