ปัตตานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 136 โรงเรียน เข้ารับฟังการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทิศทางการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แนวทางการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1

พงศ์สัณห์ อุ่นอก