สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบัวหลวง นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบนโยบายให้กรรมการทุกฝ่าย ดำเนินการจัดสอบด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดสอบระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2565  ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว  /ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ