โรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด

สพม.เพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนชนเเดนวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 ระดับจังหวัด โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียน ในการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป