ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ได้เข้าตรวจนิเทศ เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)