สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 และร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 7  ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายไกรสร ชาติชนะ ,นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 43/2565 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 พร้อมหน่วยงานสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยมี ร.ต.อ.ปรีชา ยาสูงเนิน รอง สวป.สภ.จัตุรัส และ ร.ต.อ.เกรียงไกร สุดจริง รองสารวัตรสืบสวน สภ.หนองบัวโคก เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาในการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการฯ  และในการนี้ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำในเรื่อง 1.มาตรการความปลอดภัยนักเรียน 2.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.เรื่องคุณภาพผู้เรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคุณภาพ