การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการและเลขานุการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดงานโครงการ “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 เพื่อพิจารณาในหลายประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1) การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน 2) การคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 3) งบประมาณในการดำเนินงาน 4) การจัดทำตารางและปฏิทินการแข่งขัน และ 5) การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2