สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมสนับสนุนรางวัลในการออกร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

วันที่ 9 ธันวาคม  2565  เวลา 14.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นางวราณี  เดชค้ำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรของสำนักงานเขตฯ นำสิ่งของสนับสนุนรางวัลร้านกาชาดจังหวัดชุมพร  ส่งมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  ในวัน “รวมน้ำใจจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565” เพื่อใช้ในการออกรางวัลงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2565  ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก  อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  โดยสิ่งของที่นำมอบในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดหาสนับสนุนให้ร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ได้แก่ เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง จักรยาน  5 คัน พัดลมตั้งพื้น 12 ตัว  พัดลมตั้งโต๊ะ 4 ตัว และผ้าห่มนวม 17 ชุด