สพป.เลยเขต 3ประชุมประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเพื่อหารือข้อราชการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ประธานบริหารกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเพื่อหารือข้อราชการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอาคม สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุม ภูลมโลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3