ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ.เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

สุพรรณบุรี เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ณ ห้องประชุมรร.อนุบาลด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียนเข้าแถวต้อนรับมีการแสดงของนักเรียนชุดสิงโตน้อย นำรองเลขาธิการกพฐ.เข้าสู่บริเวณห้องประชุม ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวรายงานว่า มีกิจกรรมนักเรียนเข้าแข่งขันและประกวด 205 กิจกรรมการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เป็นการสร้างพื้นฐานทางอาชีพ เพื่อนักเรียนจะไปบูรณาการเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ พิธีเปิดมีการแสดงของนักเรียนอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงชุดอารยวิจิตรศิลป์ พื้นถิ่นด่านช้าง เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนชาวอำเภอด่านช้างดั่งเดิม และวิถีชีวิตของชุมชนเชื้อสายลาวคั่ง ความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

หลังจากพิธีเปิดดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวบรรยายพิเศษว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่ง จะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน โดยตอบสนอง 4 H กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)  จิตวิญญาณ Heal งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไม่ได้มุ่งหวังแพ้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังเรื่องการพัฒนาต่อยอด และมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ของเด็กนักเรียน ต่อมาลูกเสือ ได้แสดงการจำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันประติมากรรม ร้องเพลง การแข่งขันคีตะมวยไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดการแข่งขัน 2 สนาม คือสนามบริเวณรร.อนุบาลด่านช้าง และบริเวณรร.วัดด่านช้าง และแข่งขันยังมีต่ออีก 1 วันคือวันที่ 21 ธันวาคม 2565…