โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ด้วยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกครูอาสาเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 หากข้าราชการครูผู้ใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่