รางวัล 2022 UNESCO king Hamad Bin Isa AL-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education

ด้วยองค์การยูเนสโกได้เปิดรับสมัคร บุคคล สถาบัน หรือองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 2022 UNESCO king Hamad Bin Isa AL-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Education ในหัวข้อ The use of public platforms to ensure inclusive accesss to digital education content ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่