สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูเขาทอง ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แทนไท บุญเลิศ
Latest posts by แทนไท บุญเลิศ (see all)