โรงเรียนอุตรกิจ จัดกิจกรรม “หยุดรถ ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย” #ความดีที่คุณทำได้

นายชุมพล  อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ได้เปิดเผยว่า  โรงเรียนอุตรกิจ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่  และศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ได้จัดกิจกรรม “หยุดรถ ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย” #ความดีที่คุณทำได้  ซึ่งเป็นนโยบายล็อคเป้า 9 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้สถานศึกษาดำเนินการในด้านความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎจราจร การป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย  พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในทักษะชีวิต หยุดรถ หยุดการสูญเสียและสวมหมวกกันน๊อค “ความดีที่ทุกคนทำได้”  มอบหมวกกันน๊อคและสร้างจิตสำนึกในการข้ามทางม้าลายของทั้งผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนน    โดยนายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน ประกอบด้วย ตำรวจภูธรเมืองกระบี่  บุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  เจ้าหน้าที่จากห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาราชมอเตอร์ไซค์  และทีมงานไบค์เกอร์จากชมรม ฒ ไรด์เดอร์  รวมถึงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนอุตรกิจ