เชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เชิญร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 หากสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสารดังแนบ