สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Literacy Development for Education) รุ่นที่ 1

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Literacy Development for Education) รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และนำความรู้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)