สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภูวนัฐ สมใจ รอง ผวจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อสร้างความสมานฉันท์ รู้รัก สามัคคีและส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง