ผอ.สกก.สพฐ. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 2) ต้อนรับ นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สกก.สพฐ.) พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

นายพนัส กล่าวถึง กิจกรรมการแข่งขัน Cover Dance Contest ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นปีแรกที่สตูล และจะเป็นกิจกรรมต่อไป พร้อมกล่าวว่า โดยภาพรวมเจ้าภาพจัดได้ดี กล่าวขอบคุณที่ชาวจังหวัดสตูล ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2