สพฐ. พร้อมถอดบทเรียน “แก้หนี้ครู” เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี กิจกรรมที่สำคัญ คือ การเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินในพื้นที่ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันแก้ไข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์จัดทำข้อมูลหนี้สิน และจัดหมวดหมู่ของปัญหาหนี้สินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยการร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค แล้วนำข้อมูลมาบูรณาการขับเคลื่อนโดยสถานีแก้หนี้ครูประจำเขตพื้นที่

สำหรับที่แรก ณ จังหวัดชลบุรี ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (สพป.ชลบุรี เขต 1) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” โดย สพป.ชลบุรี เขต 1 เชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหนี้สิน หรือต้องการปรึกษาหรือไกล่เกลี่ยให้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 คน สำหรับภาคตะวันออก กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ขอขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล จาก ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 1 และทีมเก็บข้อมูล สพป.กทม. เขต 1