สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

22 มกราคม 2566 ที่ห้องชาลวัน นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)