สพป.กรุงเทพมหานคร จัดงาน Kick off and The Diary “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย”

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน Kick off and The Diary “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย” เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร