ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย จัดฟุตบอลหญิง 4 เส้า ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนหญิงสี่เส้า ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นำโดยนายอุเทน ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม นำโดยณรงค์ชัย บุตรวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  โรงเรียนวังทรายขาววิทยา นำโดยนายสำเนียง อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และโรงเรียนเลยพิทยาคม นำโดยนายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมได้รับเกียรติจากนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลย เขต 1 นายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย นายสมชาย โสภารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเลยพิทยาคม

……………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูสุพจน์ ทำจ้อม โรงเรียนเลยพิทยาคม และครูทรงศักดิ์ แถวบุญตา โรงเรียนวังทรายขาววิทยา