สพม.กาฬสินธ์ุ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3

23 มกราคม 2566 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ. สพม.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ทั้ง 2 ท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรฯ จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นำโดย นายสมหมาย โมฆรัตน์ อดีต ผอ.สพม.กาญจนบุรี เขต 3 ที่ได้มาศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การบริหารจัดการของ แต่ละกลุ่มงาน ทั้งนี้ บุคลากรของทั้งสองเขตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน
https://youtu.be/Xi-jmoamWmM

  • https://photos.google.com/share/AF1QipN2uPkM1JYmd6Stz5EQ9s5q6qVat5hVvnJFMAeOWXPIDRW8gUpbrJ_wJoQwIPZHtw?key=Z05XTzlIQ2Y2dEF2Vi04eGVheUtWSDFqSzQxQXZB