สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET ) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชาติ

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการดำเนินการอบรมออนไลน์การทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ONET ) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการวัดและประเมินผลระดับชาติ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3