สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลผลงานดีเด่น

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลผลงานดีเด่นของหน่วยงานการศึกษา/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวงเงินในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ต่อไป โดยมีคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ