ประชุมผู้บริหารสถานสึกษา ครั้งที่ 1/2566 สพม.ลำปาง ลำพูน