สพป.มส.เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร ที่ 24มกราคม 2566 นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบหมายให้นางวันทนี ใสสว่าง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบดอกไม้แสดงความยินดี นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ธีรธิดา พรหมมาแบน สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน