สพป.ราชบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ณ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก และโรงเรียนวัดหนองอ้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี