สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวศิริลักษณ์ ไหลริน บุคลากรกลุ่มอำนวยการ (รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียนฯ) เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุนทร สพป.ยโสธร เขต 1

📰 วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว / สพป.ยโสธร เขต 1 : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)