สพป.ยะลา เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 และร่วมประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด