สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการฯ ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ร่วมต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ณ โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)