สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ธัญญรัตน์  บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีท่านอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี  จังหวัดราชบุรี  และได้ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 242 รายการ