สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2566

สพป.มุกดาหาร ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2566

🕑 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน “การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2566” โดยมี นายคมกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ จัดทำกระบวนการ PCL โดยใช้กระบวนการ 5 ร่วมเพื่อขับเคลื่อน 5Q Model ให้เกิดรูปแบบการนิเทศการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1BwwoUrOtYmbZdImTOMMRM3wk6n4g0Vec?usp=share_link
(นวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร)