ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566  เวลา 14.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคายพร้อมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากต้นยางนา ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนได้โค่นล้มทับที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน จำนวน 3 หลัง ๆละ 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด