สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ และ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับนายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และนางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

ratchaburi 2