ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษา แนะนำ นิเทศและกำกับติดตาม(Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมปรึกษา แนะนำ นิเทศ และกำกับติดตาม(Coaching) การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และกำกับติดตาม  จำนวน 9 ท่าน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3