สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร