สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมงานสภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายอุดลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมงานสภากาแฟ : การศึกษาเมืองสองแคว ครั้งที่ 3 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมีนายอนันต์ คงชุม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก