ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรณีประสบอุบัติเหตุ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา  14.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์
บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (ศป.สพป.ชย.3) นำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวนเงิน 2,000 บาท มอบให้กับ เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทองสันเทียะ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรถยนต์ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566  ทำให้ได้รับบาดเจ็บม้ามฉีก และมีเลือดออกในช่องท้อง รักษาตัวที่รพ.ชัยภูมิ ปัจจุบันนักเรียนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของนักเรียน