สพป.สมุทรสาคร – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน กรณีไฟไหม้บ้าน

วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา และ ดร.หฤทัย บุญประดับผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนวัดชีผ้าขาว กรณีไฟไหม้บ้าน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินกองทุนสงเคราะห์ ของ สพป.สมุทรสาคร ครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท ในเบื้องต้น